Sunday, 19 February 2017

KONTROWERSYJNA UMOWA CETA

Mój komentarz:
Trzeba bez zwłoki zorganizować szkolenie dla naszych władców i wybrańców, aby zrozumieli co czynić trzeba dla dobra Polski i Polaków. Bo wielu z nich to po prostu, gamonie.

No comments:

Post a comment