Thursday, 2 February 2017

Kościół nie zwalnia z odpowiedzialności za aborcję

Postulowanie niekaralności matek dopuszczających się aborcji jest wynikiem wpływu pozytywizmu na prawo – uważa ks. prof. Tadeusz Guz. W opinii kapłana występowanie tej ideologii jest największym problemem naszych dni w polskim prawie.

http://www.naszdziennik.pl/wiara-kosciol-w-polsce/175549,kosciol-nie-zwalnia-z-odpowiedzialnosci-za-aborcje.html

No comments:

Post a comment