Tuesday, 7 February 2017

List otwarty zarządu PWPW. "Każda próba wykluczenia osób wierzących z życia publicznego powinna zostać napiętnowana"

No comments:

Post a comment