Thursday, 9 February 2017

Ministerstwo Zdrowia: Sieć szpitali ma poprawić dostęp pacjentów do świadczeń i zagwarantować odpowiedni poziom finansowania

Mój komentarz:
Ministerstwo zdrowia, bez cudzysłowu, min. rolnictwa, min. środowiska i kilka innych powinny przede wszystkim zająć się usuwaniem z naszego życia przyczyn chorób i dolegliwości. Wtedy i inne problemy rozwiążą się same.

No comments:

Post a comment