Saturday, 25 February 2017

My chcemy Boga

Albo Polska zacznie się modlić,
albo jej w ogóle nie będzie.


My chcemy Boga, Panno święta!
O, usłysz naszych wołań głos!
Miłości Bożej dźwigać pęta,
To nasza chluba, to nasz los.

Ref: 
Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga! My poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan.

My chcemy Boga w rodzin kole,
W troskach rodziców, w dziatek snach;
My chcemy Boga w mediach, w szkole,
W godzinach wytchnień, w pracy dniach.   
Ref: Błogosław ...

My chcemy Boga w wojsku, w sądzie
W rozkazach wodzów, w księgach praw
W służbie na morzu i na lądzie,
W walce i w rozstrzyganiu spraw

Ref: Błogosław ...

My chcemy Boga w każdym stanie
Boga niech wielbi kler i lud
Chłop, i robotnik, i mieszczanin
Bogu niech niosą życia trud.
Ref: Błogosław ...

My chcemy Boga w naszym kraju
Wśród polskich pól i polskich chat,
W polskim języku i zwyczaju,
Żeby szanował brata brat.
Ref: Błogosław ...

My chcemy Boga w każdej chwili,
I dziś i jutro, w szczęściu, w łzach;
W śpiewie słowika, w kwiecie lilii

Wśród ciemnej nocy, w smutku dniach.   
Ref: Błogosław ...

My chcemy Boga! Jego prawo
Niech będzie naszych czynów tło!
Byśmy umieli trafnie, żwawo:
Wybierać dobro, zwalczać zło!   
Ref:

Błogosław, słodka Pani!
Błogosław wszelki stan!
My chcemy Boga! My poddani!
On naszym Królem, On nasz Pan.

No comments:

Post a comment