Sunday, 12 February 2017

Ostatnie działania Instytutu Ordo Iuris

Szanowny Panie,
Nowy rok przynosi nam ogromną ilość nowych wyzwań, które chcemy i musimy podjąć. Przesyłam Panu garść informacji na temat niektórych działań zrealizowanych od czasu przesłania poprzedniego newslettera, mając nadzieję, że będzie to ciekawa lektura.
Z wyrazami szacunku,
podpis

W OBRONIE TOŻSAMOŚCI MAŁŻEŃSTWA

Instytut Ordo Iuris stanął w obronie prof. Tadeusza Smyczyńskiego, który został zaatakowany przez przedstawicieli środowisk homoseksualnych za treści zawarte w jego podręczniku do prawa rodzinnego, gdzie profesor właściwie zakwalifikował roszczenia środowisk LGBT jako nadużycie. Mało kto wie, że nie był to pierwszy taki atak. Niewiele brakowało, by tym razem próba ideologicznej cenzury powiodła się. Publikujące podręcznik Wydawnictwo C. H. Beck zapowiedziało już podjęcie kolejnych kroków, gdy sprawnie zorganizowana przez nas petycja, poparta przez blisko 19 000 osób, doprowadziła do wycofania się wydawcy z pierwotnego stanowiska. W tym czasie nasz serwer został dwukrotnie zaatakowany przez hakerów, przez co w momencie największej popularności petycji, była ona niestety przez wiele godzin niedostępna. Ponad wszelką wątpliwość mieliśmy do czynienia ze zorganizowanym atakiem na tożsamość małżeństwa, który dzięki Państwu udało się odeprzeć!

„MAMA, TATA I DZIECI” - PODPISY ZBIERAMY DO 3 KWIETNIA

Kontynuujemy zbiórkę podpisów popierających Europejską Inicjatywę Obywatelską „Mama, Tata i Dzieci”. Inicjatywa ma wprowadzić do prawa europejskiego definicję małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz zagwarantować, że UE nie będzie w żaden sposób ingerować w treść krajowych regulacji dotyczących małżeństwa i rodziny. Wprawdzie Komisja Europejska upowszechnia dezinformację, jakoby zbiórka już się zakończyła, jednak nie jest to prawdą. Akcja zbierania podpisów wystartowała 4 kwietnia 2016 r., co oznacza, że dwanaście miesięcy upłynie 3 kwietnia 2017 r. Już zgromadzono niezbędne minima poparcia w 10 krajach UE. Tych z Państwa, którzy nie poparli jeszcze inicjatywy, bardzo o to prosimy (formularz i szczegóły na stronie www.mumdadandkids.eu/pl). Jednocześnie wszystkich zachęcamy do promowania inicjatywy wśród rodziny i znajomych. Potrzebujemy 1 miliona podpisów i bardzo liczmy na Państwa pomoc!

INTERWENCJA PROCESOWA

Dzięki naszej interwencji, sąd w Jastrzębiu-Zdroju uniewinnił obrońców życia oskarżonych o zniesławienie posła PO – Krzysztofa Gadowskiego. Sąd stwierdził, że polityk, który publicznie deklaruje się jako katolik, jeśli głosuje przeciw projektowi zwiększającemu ochronę życia, powinien liczyć się z protestami. Poszkodowanych bronili mec. Jerzy Kwaśniewski, mec. Bartosz Lewandowski i mec. Kacper Chołody.
logo
Złożyliśmy zawiadomienie do UOKiK o naruszaniu przez Facebook interesów konsumentów poprzez masowe usuwanie treści o charakterze patriotycznym. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy zachęcamy do kontaktu i przesyłanie zgłoszeń na adres: konsumenci@ordoiuris.pl
logo
Wspieramy przedstawicieli Fundacji „Życie i Rodzina” w sprawie przeciwko aktywistom LGBT. Podczas tzw. „czarnego protestu” w październiku 2016 r., lewicowi wandale zniszczyli wystawę pt. „Stop dewiacji”, informującą o konsekwencjach podejmowania praktyk homoseksualnych. Poszkodowanych bronią mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Kacper Chołody.
logo
Dzięki interwencji Ordo Iuris ruszył proces przeciwko pracownikom Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tarnowie, którzy w lipcu 2015 r. złożyli fałszywy donos na państwa Monikę i Czesława, rodziców szóstki dzieci. W listopadzie udaremniliśmy bezprawne odebranie im dzieci, teraz pomagamy pociągnąć do odpowiedzialności prawnej nieuczciwych urzędników. Rodziców reprezentują w sądzie mec. Jerzy Kwaśniewski i mec. Maciej Kryczka.
logo
Kończymy prace nad projektem ustawy pozwalającej sądowi weryfikować zgłoszenia, na podstawie których toczą się postępowania o ograniczenie władzy rodzicielskiej. Proponowane zmiany pozwolą sądowi już na wczesnym etapie postępowania eliminować fałszywe i złośliwe donosy na niewinne rodziny.
logo
Dzięki naszej interwencji sąd opiekuńczy uchylił zarządzenie o umieszczeniu dwuletniego Huberta w domu pomocy społecznej w Elblągu, co oznaczałoby rozłąkę z opiekującą się nim pielęgniarką z Centrum Zdrowia Dziecka. Chłopiec urodził się przedwcześnie z licznymi wadami i został porzucony przez rodziców, zaś serdeczna relacja z opiekunką rekompensuje mu brak więzi z rodzicami. Huberta reprezentuje przed sądem mec. Maciej Hawliczek z Centrum Interwencji Procesowej Ordo Iuris.
logo
Wspieramy również rodzinę, której niesłusznie odmówiono świadczenia w ramach rządowego programu „Rodzina 500 plus”.
logo
Trwa proces drukarza, który nie przyjął zlecenia na wykonanie materiałów promujących radykalną subkulturę LGBT. Pracownika łódzkiej drukarni reprezentują mec. Jerzy Kwaśniewski oraz mec. Bartosz Lewandowski.
logo
Oczekujemy na wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w sprawie dr. Paula Camerona, autora wielu publikacji naukowych dotyczących środowiska LGBT. Sąd pierwszej instancji nakazał przeproszenie naukowca za naruszenie jego dobrego imienia i renomy naukowej. Doktora reprezentuje mec. Jerzy Kwaśniewski.

DZIAŁALNOŚĆ EKSPERCKA

Przesłaliśmy opinię prawną do irlandzkiego Zgromadzenia Obywateli, instytucji powołanej przez rząd Irlandii w celu przygotowania podstaw do zniesienia przepisów gwarantujących pełną ochronę życia. Obecnie Irlandia jest jednym z 60 państw na świecie, które najlepiej chronią życie dzieci.
logo
Przedłożyliśmy projekt poprawek do nowelizacji ustawy o zgromadzeniach. Senat odrzucił wówczas nasze propozycje, jednak pod koniec ubiegłego roku Prezydent RP skierował przyjętą w grudniu nowelizację do Trybunału Konstytucyjnego, prezentując we wniosku stanowisko zbieżne z treścią opinii ekspertów Instytutu.
logo
Do Sądu Konstytucyjnego Rumunii przesłaliśmy naszą opinię prawną (tzw. amicus curiae), broniącą tożsamości małżeństwa w sprawie dotyczącej dwóch mężczyzn – obywatela Rumunii i obywatela Stanów Zjednoczonych Ameryki – którzy zawarli związek zarejestrowany w Belgii jako małżeństwo, a teraz domagają się jego uznania przez władze Rumunii.
logo
Przygotowaliśmy opinię wskazującą na wady prawne projektu uchwały Rady Miasta Krakowa, która miała otworzyć drogę do finansowania procedur zapłodnienia in vitro z budżetu miasta. Animowaliśmy również działania obywateli, którzy przekonywali swoich radnych, by głosowali przeciwko tej propozycji. W efekcie projekt mający wyraźne polityczne poparcie w Radzie Miasta, nie został ostatecznie uchwalony.
logo
Do Komisji Petycji Sejmu RP przesłaliśmy stanowisko wskazujące na konieczność dalszych prac nad projektem ustawy o ochronie życia, złożonym przez Polską Federacji Ruchów Obrony Życia. Podobne stanowisko przesłał Komitet „Stop Aborcji”, który reprezentował m.in. mec. Jerzy Kwaśniewski.
logo
Nasi eksperci przygotowali analizę prawną dotyczącą zarządzenia Marszałka Sejmu RP w sprawie organizacji pracy mediów w parlamencie. Analiza spotkała się z dużymzainteresowaniem mediów.
logo
Dr Błażej Kmieciak wygłosił prelekcję nt. „Tata w rodzinie. Między prawem, obowiązkiem a powołaniem” na konferencji „Doceńmy każde życie”. Wydarzenie współorganizowała Konfederacja Kobiet RP, a odbyło się ono w gmachu Sejmu RP.
logo
Przygotowaliśmy opinie odnośnie nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, która pozbawia przywilejów kobiety w ciąży, a poprawia sytuację prawną osób w związkach nieformalnych. Wysłaliśmy też wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa – autora projektu, rekomendując zmianę stanowiska w tej sprawie.

PONADTO

„Dziennik Gazeta Prawna” opublikował ranking najbardziej wpływowych prawników 2016 r. Jest w nim obecnych aż dwóch członków naszego zarządu. Mec. Jerzy Kwaśniewski na wysokim 11 miejscu!
logo
Mec. Maciej Kryczka komentował w „Wiadomościach” TVP projekt zmian w procedurze rozstrzygania o miejscu pobytu dziecka.
logo
Karina Walinowicz była gościem audycji w Radiu Plus, gdzie komentowała propozycje rządowego programu „Za życiem”.
logo
Magdalena Olek wystąpiła dwukrotnie w TV Republika, gdzie komentowała ataki na prof. Tadeusza Smyczyńskiego oraz próby wprowadzenia we Francji zakazu publikacji treści pro-life.
logo
Olaf Szczypiński przygotował artykuł na temat zaproponowanych przez Instytut zmian w kodeksie wykroczeń, mających na celu likwidację tzw. reliktów komunistycznych w polskim prawie. Propozycję poprzedziła akcja petycyjna, którą poparło prawie 16 tys. internautów. Tekst został opublikowany w siódmym numerze biuletynu „Merkuryusz Towarzystw Biznesowych” – biznesowym piśmie branżowym wydawanym przez Towarzystwa Biznesowe SA, których celem jest promocja szeroko pojętej współpracy między przedsiębiorcami, w duchu wartości chrześcijańskich i konserwatywnych. Zachęcamy do zamawiania i lektury Merkuryusza pod adresem www.merkuryusz.pl.
logo
„Gazeta AMG” – miesięcznik Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, opublikowała artykuł Kariny Walinowicz i Olafa Szczypińskiego zatytułowany „Wolność sumienia i religii a sprzeciw sumienia lekarza w prawie polskim”.
logo
Portal „Gosc.pl” opublikował dwa artykuły dr. Błażeja Kmieciaka z Centrum Bioetyki Instytutu Ordo Iuris. Pierwszy dotyczył projektu refundacji procedury in vitro w Krakowie, drugi – decyzji prezydenta Donalda Trumpa odnośnie ochrony ludzkiego życia.
logo
Olaf Szczypiński udzielił radiowej Jedynce komentarza na temat rządowego programu „Za życiem”.
logo
Dr Błażej Kmieciak wystąpił w programie TV Maskacjusz, w którym omówił zakres praw przysługujących pacjentkom w ciąży.
logo
„Małym Dzienniku” ukazał się tekst mec. Jerzego Kwaśniewskiego pt. „Boże, broń rodzinę przed jej przyjaciółmi…”. W tekście mec. Kwaśniewski odnosi się do niezrozumiałego ataku jednego z senatorów, na – bliżej temu politykowi nieznany – projekt zmian w prawie, które chroniłyby rodziny przed niezweryfikowanymi donosami i złośliwymi oskarżeniami.

Powyższe działania mogliśmy podjąć jedynie dzięki pomocy naszych Darczyńców.


Numer konta: 32 1160 2202 0000 0002 4778 1296
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa

Rachunek bankowy dla darowizn w USD: PL 92 1160 2202 0000 0002 5104 0774
Rachunek bankowy dla darowizn w EUR: PL 86 1160 2202 0000 0002 5104 0591
Bank Millennium S.A, BIC: BIGBPLPW

No comments:

Post a comment