Tuesday, 21 February 2017

P. Jan Kelus kończy 75 lat. To niewiele, pod warunkiem, że się jest drzewem

No comments:

Post a comment