Monday, 13 February 2017

P. prof. Krystyna Pawłowicz: Mam nadzieję, że Janicki zostanie zdegradowany

No comments:

Post a comment