Thursday, 23 February 2017

Polska jest przekonana o potrzebie "dyskusji instytucjonalnej" w UE. P. Konrad Szymański: "Nie zgodzimy się na żaden sposób uelastyczniania czy dzielenia Unii"

No comments:

Post a comment