Friday, 3 February 2017

Prof. Legutko o przyszłości UE: "Pod tą federalistyczną pokrywką gotuje się. Nie można betonować tego stanu rzeczy"

No comments:

Post a comment