Wednesday, 15 February 2017

Przyziemne strony reformy edukacji - p. prof. Piotr Jaroszyński

Mój komentarz:

Powiem bardziej ogólnie. Szkoła musi wiedzieć i uszanować to, że człowiek, czyli uczeń, to C+U+D, czyli Ciało + Umysł + Dusza. A więc harmonijny rozwój ucznia wymaga pełnej troski w tych trzech sferach.

No comments:

Post a comment