Friday, 3 February 2017

Rozmowa Niezależna - p. Janusz Szewczak

http://vod.gazetapolska.pl/14924-rozmowa-niezalezna-janusz-szewczak
Mój komentarz:
Jedna uwaga do programu Mieszkanie +. Nie sama liczba mieszkań jest tutaj ważna. Ważne jest przede wszystkim, aby te mieszkania były dla rodzin, i to dla rodzin wielopokoleniowych i wielodzietnych też.
Przypomnę tutaj wołanie sprzed lat Ks. Stefana kardynała Wyszyńskiego –
Architekci, inżynierowie muszą budować nie klatki na kury,

ale gniazda rodzinne.

No comments:

Post a comment