Tuesday, 21 February 2017

Rząd przyjął ustawę o sieci szpitali. Minister Radziwiłł zapowiada liczne zmiany. "Koniec z podziałem na pacjentów lepszych i gorszych"

Mój komentarz:
W centrum służby zdrowia powinno być społeczeństwo a nie tylko pacjenci. Utrzymać zdrowego człowieka przy zdrowiu to powinno być główne zadanie służby zdrowia. Liczba pacjentów, czyli chorych już ludzi będzie stale rosła, jeśli nie wprowadzi się zakazu produkcji ‘pożywienia’, które jest antypożywieniem, bo szkodzi zdrowiu człowieka. Dać ludziom do picia zdrową wodę, a nie trującą ciecz, którą ciągle nazywa się wodą. Dać ludziom zdrowe mieszkania i od razu zmniejszy się liczba pacjentów. Poza tym na studiach medycznych trzeba wprowadzić specjalność – lekarz specjalista od zdrowia, a nie kształcić tylko specjalistów od chorób. Lekarz ma szukać przyczyn choroby czy dolegliwości a nie tylko usuwać objawy chorób i to przy pomocy tzw. lekarstw, które mają jeszcze tzw. efekty uboczne.

Kiedy wreszcie zacznie się budować w Polsce zdrowy system zdrowia niezależny od medyczno-farmaceutycznej mafii, w którym troska o zdrowie społeczeństwa będzie ważniejsza od troski o choroby? Kiedy?

No comments:

Post a comment