Friday, 10 February 2017

Sejm powołał Komisję Weryfikacyjną ds. reprywatyzacji

No comments:

Post a comment