Wednesday, 1 February 2017

To nie tylko arogancja, to skandal!

Wszelka władza w państwie,
początek swój i koniec
bierze z woli narodu”

            Wysłuchałem przed chwilą Przeglądu Tygodnia w Klubie Ronina.
            Myślę, że nikt nie potrafi precyzyjnie ocenić na ile RKW przyczynił się do wygrania dwóch ostatnich wyborów przez PiS. Ale, przecież ci ludzie spontanicznie i w sposób przemyślany i odpowiedzialny kontrolowali wszystko, co się dało skontrolować w tych wyborach. Więc dzisiaj w Polsce nie ma większego środowiska ekspertów w tym temacie, jak ludzie z RKW. Śmiem twierdzić, że dzisiaj wszyscy politycy razem z p. Jarosławem Kaczyńskim nie posiadają nawet istotnej części tych doświadczeń i tych przemyśleń.

            I teraz ci ludzie w poczuciu obowiązku i odpowiedzialności za losy Polski i Polaków zrobili jeszcze jeden ogromny wysiłek, opracowali te swoje przemyślenia i przekazali je naszym wybrańcom-zwycięzcom do rozważenia. Nie do zatwierdzenia, ale do rozważenia. Nie dlatego, że są tacy mądrzy, chociaż są mądrzy, ale po to, aby pomóc tym naszym wybrańcom-zwycięzcom w opracowaniu jak najbardziej istotnych zmian związanych z przeprowadzaniem wyborów w Polsce.
Czas nagli, przed nami kolejne wybory, nie mniej ważne od poprzednich. Dla zwykłego obywatela, za jakiego same się uważam, nic w tej sprawie się nie działo. Przynajmniej nam obywatelom nic na ten temat nie wiadomo.
            Sami obywatele, członkowie RKW, postanowili więc coś zrobić, zachęcić naszych wybrańców-zwycięzców do działania.
            I w tej sytuacji nasi wybrańcy-zwycięzcy nie tylko nie potrafili im podziękować i uszanować ten patriotyczny, obywatelski wysiłek, ale w ogóle nie zareagowali na przekazany im materiał.
            To nie tylko arogancja, to po prostu skandal!
            Żaden p. Kaczyński, żadna partia, żadna koalicja nie uratuje i nie odbuduje Polski. To może zrobić tylko naród posiadający mądrych i odważnych wodzów, którzy potrafią ten naród uszanować i mu służyć z pokorą.
            Bo to nie naród jest na służbie wybrańcom-zwycięzcom, tylko wybrańcy-zwycięzcy są na służbie narodu.

            Są, albo nie są?

No comments:

Post a comment