Friday, 24 February 2017

Zmarł p. Gustaw Lutkiewicz, aktor precyzyjnego rysunku postaci

No comments:

Post a comment