Saturday, 4 March 2017

ABC SPOŁECZNEJ KRUCJATY MIŁOŚCI - wersja polska i angielska

Ks. Stefan Kardynał Wyszyński (1901 – 1981)
ABC SPOŁECZNEJ KRUCJATY MIŁOŚCI

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje,
    bądź wrażliwy na drugiego człowieka, twojego brata.
2. Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim.
    Staraj się nawet w najgorszym dostrzec coś dobrego.
3. Mów zawsze życzliwie o drugich -nie mów źle o bliźnich
    Napraw krzywdę wyrządzoną słowem.
    Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
    Jednocz sercem i słowem.
4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości.
    Nie podnoś głosu.  Nie przeklinaj.
    Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez.
    Uspokajaj i okazuj dobroć.
5. Przebaczaj wszystko wszystkim.
    Nie chowaj w sercu urazy.
    Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6. Działaj zawsze na korzyść bliźniego.
    Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie
    czyniono.
    Nie myśl o tym, co tobie jest ktoś winien,
    ale co ty jesteś winien innym.
7. Czynnie współczuj w cierpieniu.
    Chętnie spiesz z pomocą, radą, pociechą, sercem.
8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają
    inni, jak ty korzystasz z pracy drugich.
9. Włącz się w społeczną pomoc bliźnim.
    Otwórz rękę ubogim i chorym. Użyczaj ze swego.
    Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10. Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.

PO TYM CIĘ POZNAJĄ, ŻEŚ UCZNIEM CHRYSTUSA ...Cardinal Stefan Wyszynski (1901 – 1981)

The ABCs of the Crusade for Love

1. Respect everyone – Christ lives in everyone.
    Be sensitive to others – they are your brothers and sisters.
2. Think well of everyone – think ill of no one.
    Try to find something good even in the worst circumstances.
3. Always speak well of others – do not cast a slur on anyone.
    Repair any harm resulting from an uttered word.
    Do not provoke strife between people.
4. Speak to everyone in the language of love.
    Do not raise your voice.   Do not swear.
    Do not vex others.   Do not provoke tears.
    Reassure others. Show a kind heart.
5. Forgive everyone everything.
    Do not hold grudges.
    Always be the first to extend your hand as a sign of  
    reconciliation.
6. Act always to your neighbor’s advantage.
    Do good things to others, as you would like them done to you.
    Never give a thought to what others owe you,
    but always to what you owe them.
7. Be actively compassionate in time of suffering.
    Be quick to offer consolation, council, assistance, kindness.
8. Work conscientiously – others benefit from the fruits of your
    labor, just as you benefit from the labor of others.
9. Be active in your community.
    Be open to the poor and the sick.
    Share your goods.
    Try to see the needs of those around you.
10. Pray for everyone, even your enemies.


No comments:

Post a comment