Thursday, 2 March 2017

Biuletyn Ratio Recta!


Instytut na rzecz kultury prawnej
Szanowny Panie,
zarówno w Polsce, jak i zagranicą, często spotykam się z wyrazami wdzięczności dla Instytutu Ordo Iuris, za przystępne tłumaczenie złożonych procesów i przemian społecznych, których bezpośrednio doświadczamy. Wiele osób podkreśla, że brakuje im publikacji zapewniających rzetelną i zrozumiałą informację na te tematy.
Wychodząc naprzeciw tym potrzebom, podjęliśmy się regularnego publikowania biuletynu Ratio Recta. Chcemy, by był on dla czytelników źródłem przystępnie podanej, rzetelnej wiedzy na temat zachodzących współcześnie zjawisk kulturowych. Mamy też nadzieję, że będzie stanowił praktyczną pomoc, dostarczając dobrych argumentów w dyskusjach i polemikach, które na co dzień toczymy ze znajomymi.
zdjecie
W najbliższych dniach do rąk naszych Darczyńców trafi pierwszy numer biuletynu, którego tematem jest Europejska Inicjatywa Obywatelska „Mama, Tata i Dzieci”. Tłumaczymy w nim procesy, którym poddawane jest małżeństwo i życie rodzinne, relacje między prawem krajowym i prawem unijnym oraz wpływ, jaki to ostatnie ma na tożsamość małżeństwa.
Również Pan może otrzymywać nasz biuletyn:
biuletyn
Mam nadzieję, że Ratio Recta stanowić będzie zajmującą lekturę i pozwoli lepiej zrozumieć realia otaczającej nas rzeczywistości. Ufam, że dostarczy inspirujących tematów do przemyśleń i ważkich argumentów we wszelkich dyskusjach.
Z wyrazami szacunku,
podpis
 
P.S.Będę bardzo wdzięczny za udostępnienie strony www.ratiorecta.pl rodzinie i znajomym, by również mogli otrzymywać nasz biuletyn.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców. Wsparcie na cele statutowe można przekazać na konto:
Numer konta: 32 1160 2202 0000 0002 4778 1296
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
Rachunek bankowy dla darowizn w USD: PL 92 1160 2202 0000 0002 5104 0774
Rachunek bankowy dla darowizn w EUR: PL 86 1160 2202 0000 0002 5104 0591
Bank Millennium S.A, BIC: BIGBPLPW

tpay paypal

Facebook Twitter
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

No comments:

Post a comment