Sunday, 19 March 2017

Do kopania macie piłkę, ale nigdy więcej Polskę i Polaków!

To jest przyjacielska rada dla naszych odwiecznych … sąsiadów, Niemców.
Ale przy okazji raz jeszcze zwrócę się z apelem do naszych rodaków, do Polaków grających w piłkę nożną dla Niemców i dla własnych korzyści.
Myślę, że nie trzeba być wielkim znawcą piłki nożnej, aby zauważyć, że Polacy grający w piłkę nożną w klubach niemieckich wpływają i to w istotny sposób zarówno na rozwój piłki nożnej w Niemczech, jak i na renomę klubów niemieckich.

A przecież, gdyby wszyscy oni grali w klubach polskich, to efekt byłby podobny tylko, że z korzyścią dla polskiej piłki nożnej i dla polskich klubów.
Powiem więcej, polscy piłkarze grający w klubach zagranicznych, czy zdają sobie sprawę z tego, czy nie, mają również istotny wpływ na młodych Polaków, i to nie tylko na piłkarzy, ale w ogóle na młodzież polską, która też chciałaby szybko się wzbogacić, więc od najmłodszych już lat wpatrzona jest w naszych piłkarzy i pragnie pójść ich śladem, czyli opuścić Polskę.
Opuścić w podwójnym tego słowa znaczeniu, i jeszcze swoim przykładem pociągnąć innych.
Gdyby wszyscy ci piłkarze polscy grali wyłącznie w polskich klubach, to przecież wzrosła by bez wątpienia renoma polskich klubów, wzrosła by również siła polskiej reprezentacji narodowej. A pieniądze, które wpływałyby do polskich klubów być może zachęciłyby wtedy … niemieckich piłkarzy do gry w naszych klubach.
Szkoda, że p. Podolski nie zdecydował się grać w polskim klubie, bo może bardziej pobudziłby do myślenia polskich piłkarzy grających w niemieckich klubach niż moje tutaj wywody.
Biorąc pod uwagę aktualne poczynania Niemiec wobec Polski; skandal ‘wyboru’ Tuska na cesarza UN i inwazję na Polskę mediów ‘polskich’ w rękach niemieckich warto, żeby nasi piłkarze rozważyli w swoich sercach i umysłach, komu powinni bardziej służyć, czy Polsce i polskiej piłce nożnej, czy naszym odwiecznym … sąsiadom?
Warto też zdawać sobie sprawę z tego, że postawa Niemiec wobec Polski nie zmienia się już od wielu wielu pokoleń, zmieniają się tylko metody ich ‘podejścia’ do Polski i Polaków.
Oczywiście, nie mam zamiaru tego ukrywać, że jednym z głównych powodów ‘wspierania’ niemieckiej piłki nożnej przez polskich piłkarzy są pieniądze, jakimi Niemcy ‘obdarzają’ polskich piłkarzy. Ale, jeśli przyjrzeć się temu zjawisku bliżej, to przecież jest to po prostu handel żywym towarem. Bo przecież nawet agenci naszych piłkarzy nie robią tych transakcji i tzw. transferów jedynie dla dobra naszych piłkarzy, ale głównie dla wypełniania swoich własnych kieszeni i kont bankowych.

Dlatego, szanowni panowie, wszyscy polscy piłkarze grający w zagranicznych klubach, nie tylko w Niemczech, przemyślcie te sprawy na spokojnie i na poważnie. Bo jak się na nie spojrzyj z innej strony, to przynoszą one, moim zdaniem, ogromne szkody Polsce i polskiej piłce nożnej, natomiast cieszą się z tego i to podwójnie nasi odwieczni … sąsiedzi, oraz kluby piłkarskie za granicą. A dzisiaj przecież bardziej Polsce i Polakom niż Niemcom potrzebna jest pomoc naszych mistrzów i ekspertów w każdej dziedzinie naszego życia.

P.S.
Jeszcze kilka słów w odpowiedzi na e-maile, które otrzymałem w międzyczasie.
Przyjaciel tak nie zachowuje się względem przyjaciela, jak Niemcy zachowują się względem Polski, zresztą nie od dziś. Nie zapominajmy o szkodach wyrządzonych Polsce i Polakom przed laty, ale również za czasów rządu antypolskiego PO-PSL. Więc nie mówmy w tym przypadku o przyjaźni. A ponieważ Niemcy nie nauczyli się jeszcze przepraszać, ani zmieniać swoich zasad, więc to nie Polska ma się zmienić tylko Niemcy, jeśli chcą uchodzić za naszych przyjaciół kiedykolwiek.
Drugi problem to pieniądze. Niemcy potrafią płacić dobre pieniądze i dziennikarzom polskim zatrudnionym w ich mediach na terenie Polski i naszym piłkarzom grającym w ich drużynach. Problem polega tylko na tym, że za te pieniądze i polscy dziennikarze i polscy piłkarze wyrządzają Polsce i Polakom wielkie szkody, o czym jest napisane wyżej a tym samym przynoszą korzyści Niemcom.

Niestety dla Niemców korzyści są znowu podwójne, bo i szkody wyrządzane Polsce i Polakom, to też są dla nich korzyści.

No comments:

Post a Comment