Saturday, 4 March 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 34)

Zdrowie i medycyna
Myślenie od zaraz potrzebne!


- Troska o zdrowie jest ważniejsza od troski o choroby.

- Połykaj prawdziwą wiedzę o zdrowiu, a nie sztuczne pastylki!

- Niech pożywienie będzie lekarstwem,
a lekarstwo pożywieniem.
 - (Hipokrates)

- Droga do zdrowia
nie prowadzi przez aptekę,
ale przez kuchnię.
- (Sebastian Kneipp)

- Lekarz ma tylko jedno zadanie: wyleczyć chorego.
Jaką drogą tego dopnie, jest rzeczą obojętną.
- (Hipokrates) 

No comments:

Post a comment