Sunday, 5 March 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 35)

Zdrowie i medycyna
Myślenie od zaraz potrzebne!
- bo Człowiek, to C+U+D, czyli Ciało + Umysł + Dusza.


- Medycyna przynosi często pociechę, czasami łagodzi, rzadko uzdrawia.
- (Hipokrates)

- Przeciwko mocy śmierci nie ma ziół w ogrodach
(na śmierć nie ma lekarstwa).
- Contra vim mortis non est medicamen in hortis. - (łac.)

- Trzeba mieć silne zdrowie, żeby chorować.

- Zdrowie chorego najwyższym prawem.
- Salus aegroti suprema lex esto. - (łac.) 

No comments:

Post a comment