Wednesday, 8 March 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 39)

Człowiek
Myślenie od zaraz potrzebne!

- Charakter człowieka poznaje się dopiero wtedy,
gdy staje się on przełożonym.
– (E. M. Remarque)

- Aby być niepospolicie uczonym,
trzeba zacząć od pospolitego uczenia się.
– (K. Dickens)

- Człowiek bez poczucia moralnego jest najniegodziwszym
i najdzikszym stworzeniem.
- (Arystoteles)

- Człowiek to ktoś, kto nosi w sobie coś większego niż on sam.
- (A. de Saint-Exupery)

- Jak to dobrze, że człowiek psuje się od nóg, a nie od głowy.
– (W. Tatarkiewicz)

No comments:

Post a comment