Saturday, 11 March 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 42)

Człowiek
Myślenie od zaraz potrzebne!

- Człowiek nie jest właścicielem, ale zaledwie dzierżawcą planety i kiedyś będzie musiał zdać rachunek ze swego zarządzania.
– (M. Kundera)

- Dla nas, wychowanych w kulcie szacunku dla człowieka,
wielką wartość mają zwykłe spotkania, które czasem przemieniają się w cudowne święta.
– (A. de Saint-Exupery)

- Dość spotkasz sędziów na świecie.
Nieprzyjaciołom zostaw trud urabiania ciebie, abyś się stał innym,
abyś stwardniał.
To ich zadanie, tak jak zadaniem burzy jest rzeźbić pień cedru.
Przyjaciel jest po to, aby cię przyjął.
A kiedy wchodzisz do świątyni, wiedz także, że Bóg nie sądzić cię chce, ale przyjąć.
- (A. de Saint-Exupery)


- Jestem radosny, wy też bądźcie!
- (Jan Paweł II)

- Bóg stworzył człowieka wolnym.
Nikt nie może odbierać człowiekowi praw nadanych mu przez Stwórcę.

No comments:

Post a Comment