Sunday, 12 March 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 43)

Człowiek
Myślenie od zaraz potrzebne!

- Właściwy rozwój musi iść po linii natury i osobowości tych dwojga, musi być zgodny z planem Bożym. To znaczy, trzeba dążyć do tego, aby mężczyzna był bardziej sobą - mężczyzną, a kobieta aby była bardziej kobietą; aby nie wynaturzała się przez nabywanie jakichś elementów obcych swej naturze przez naśladownictwo.
- (Kard. Stefan Wyszyński)

- W chwili, w której umiera w nas dziecko, zaczyna się starość.
– (F. Mauriac)

- Trzeba żyć, a nie tylko istnieć.
- (Plutarch)


- Przecież o twoją sprawę chodzi, gdy pali się dom sąsiada.
- Nam tua res agitur, paries cum proximus ardet. - (łac.)

- Ten jest dobrym przyjacielem,
kto mówi dobrze o nas za naszymi plecami. 

No comments:

Post a Comment