Monday, 13 March 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 44)

Człowiek
Myślenie od zaraz potrzebne!

– Człowiek zmienia się szybciej niż naród.

- Człowiek nie może siebie sam do końca zrozumieć bez Chrystusa.
Nie może zrozumieć, ani kim jest, ani jaka jest jego prawdziwa godność, ani jakie jest jego powołanie i ostatecznie przeznaczenie.
- (Jan Paweł II)

- Diabłu, nawet gdy mówi prawdę,
nie należy wierzyć.
- Daemoni etiam vera dicenti
non est credendum.
- (łac. św. Jan Chryzostom)


- Do myślenia potrzebny jest mózg,
nie mówiąc już o człowieku.
- (S.J. Lec)


- Każdy ma potężną kolekcję ram do własnego wizerunku.

No comments:

Post a Comment