Thursday, 16 March 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 47)

Człowiek
Myślenie od zaraz potrzebne!

- Ten zaś, co ni dla siebie mądry, ni drugiego przestróg nie słucha,
nie jest zdatny do niczego.
- (Platon)

- Samotnemu cały świat pustynią.

- Podaj prawicę nieszczęsnemu.
- Da daxtram misero. - (łac.)

- Pamiętaj, że jesteś tylko człowiekiem.

- Nieraz rozumny człowiek byłby w kłopocie bez towarzystwa głupców.
- (F. de La Rochefoucauld

No comments:

Post a Comment