Sunday, 19 March 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 50)

Człowiek
Myślenie od zaraz potrzebne!

- Działaj zawsze na korzyść bliźniego.
Czyń dobrze każdemu, jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono.
Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, ale co Ty jesteś winien innym.
- (Kard. Stefan Wyszyński)

- Każde życie, nawet najmniej znaczące dla ludzi, ma wieczną wartość przed oczami Boga.
- (Jan Paweł II)

- Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje Westerplatte, jakiś wymiar zadań, które trzeba podjąć i wypełnić, jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć, jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić, nie można zdezerterować. Wreszcie, jakiś porządek prawd i wartości, które trzeba utrzymać i obronić, tak jak to Westerplatte. Utrzymać i obronić, w sobie i wokół siebie, obronić dla siebie i dla innych.
- (Jan Paweł II)

- Naród czeka na wielkich ludzi, którzy by wielkością swoją wybili się ponad społeczność narodową.
Od tego bowiem zależy postęp Narodu i dalszy jego rozwój.
– (Kard. Stefan Wyszyński)

- Nie zbaczaj nigdy z drogi do nieba!

No comments:

Post a comment