Wednesday, 22 March 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 53)

Człowiek
Myślenie od zaraz potrzebne!

- w każdej duszy dokonywam dzieła miłosierdzia, a im większy grzesznik, tym ma większe prawo do miłosierdzia Mojego.
- (Dz. Św. s. Faustyny)

- W człowieku schodzą się dwie potężne moce: moc Boża i ludzka.
– (Kard. Stefan Wyszyński)


- Trzeba tylko Boży plan dobrze zrozumieć i uznać go w sobie. Uznać to, że się jest mężczyzną czy kobietą - bez żadnej osobistej zasługi. Myśmy na to żadnego wpływu nie mieli.
- (Kard. Stefan Wyszyński)

- Pamiętaj, że człowiek to C + U + D, czyli ciało, umysł i dusza.

- Podążaj za Bogiem.

- Deum sequere. - (łac., Cyceron) 

No comments:

Post a comment