Tuesday, 28 March 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 59)

Sentencje polskie
Myślenie od zaraz potrzebne!

- Nie ma powrotu do jaskiń, jest nas za dużo.
- (S.J. Lec)

- Niemcy ciągle marzą o zwycięstwie i dlatego, nie mają czasu na wyciągnięcie wniosków z doznanych porażek.

- Nie zna obawy, kto pewny swej sprawy.

- Poranne uniesienia bledną ze wschodem słońca.


- „Pracować musisz” – głos ogromny woła,
Nie z potem dłoni twej, lub twego grzbietu,
(Bo prac początek, doprawdy jest nie tu):
„Pracować musisz z potem twego CZOŁA!”
– (C. K. Norwid)

No comments:

Post a comment