Thursday, 30 March 2017

Edukacja w pigułkach! (w. 61)

Sentencje polskie
Myślenie od zaraz potrzebne!

- Bez nadziei nie ma Ojczyzny i nie ma narodu.
– (Piotr Jaroszyński).

- Cierpliwość to kwiat, który
nie w każdym ogrodzie rośnie.- I ten winien, co kijem bezpieczeństwo mierzył, i ten,
co bezpieczeństwa głupiemu powierzył.
- (I. Krasicki)

- Co uznasz za dobre, umiłuj,
coś umiłował, usiłuj.
Wykonaj, cokolwiek zamierzysz,
a żyj zawsze tym, w co wierzysz.
– (A.  Czartoryski)

- Cokolwiek będzie, cokolwiek się stanie,
jedno wiem tylko:
sprawiedliwość będzie,
jedno wiem tylko:
Polska zmartwychwstanie.
– (Z. Krasiński)

No comments:

Post a comment