Saturday, 4 March 2017

GUS: W Polsce przybywa mieszkań

Mój komentarz:
To piękne hasło. Ale pytanie najważniejsze – jakich mieszkań?

Aby Polska rozwijała się po polsku, Polacy, rodziny polskie muszą mieć mieszkania wielopokoleniowe i wielodzietne. Czy ktoś w ogóle o tym pomyślał?

No comments:

Post a comment