Monday, 6 March 2017

Kandydatura p. Saryusz-Wolskiego to granat wrzucony w system unijnej podstołowej demokracji fasadowej - p. Stanisław Janecki

No comments:

Post a comment