Sunday, 5 March 2017

Katolickie elity – remedium na kryzys Polski

Mój komentarz:

Temat i zadanie niezwykle ważne. Bez współudziału Kościoła katolickiego i katolików polskich nie odbudujemy Polski naszych marzeń. Zachęcam do lektury książek publicystycznych p. prof. Piotra Jaroszyńskiego (zob. www.piotrjaroszynski.pl ) i książki p. prof. Feliksa Konecznego p.t. „Święci w dziejach narodu polskiego” (dostępna w internecie).

No comments:

Post a comment