Friday, 17 March 2017

Kuriozalne! Towarzystwo Dziennikarskie przeprasza niemieckich dziennikarzy za "falę propagandy antyniemieckiej zainicjowanej przez polskie władze"

Mój komentarz:

Ci barbarzyńcy ciągle nas lekceważą i poniżają.

No comments:

Post a Comment