Tuesday, 14 March 2017

MIN. RADZIWIŁŁ: OD LIPCA STOPNIOWY WZROST NAJNIŻSZYCH WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW MEDYCZNYCH

Mój komentarz:

A kiedy rozpoczną się prace nad stworzeniem polskiego zdrowego systemu zdrowia wolnego od ingerencji mafii medyczno-farmaceutycznej?

No comments:

Post a comment