Friday, 10 March 2017

Najnędzniej zachowała się brytyjska premier. Przecież jej kraj opuszcza Unię z tych samych powodów, którym przeciwstawia się Polska

No comments:

Post a Comment