Friday, 24 March 2017

Najpierw zadbajmy o rozwój i bogactwo kraju

Mój komentarz:

Siła państwa jest w narodzie a nie w gospodarce i nie w partiach politycznych.  Dlatego  trzeba najpierw, aby naród powrócił na Boże ścieżki. Mamy okres Wielkiego Postu, wspaniały czas na realizację tego zadania. Czy to jest realizowane?

No comments:

Post a comment