Thursday, 23 March 2017

Nasz wielki sukces

Instytut na rzecz kultury prawnej
Szanowny Panie,
piszę, by podzielić się z Panem radością z sukcesu, jakim była wizyta Rebeki Kiessling w Polsce! Od początku wiedziałam, że ta mądra i wrażliwa Amerykanka zrobi na Polakach ogromne wrażenie. Jednak rzeczywisty rezultat tej wizyty przeszedł moje najśmielsze oczekiwania. Bardzo się cieszę, że pomoc okazana przez naszych Darczyńców przyniosła tak wiele dobra.
zdjecie
Jak każde wartościowe dzieło, wizyta Rebeki Kiessling spotkała się z agresją przeciwników życia. Zaskakującym i żenującym tego przejawem było uniemożliwienie jej zabrania głosu na uniwersytetach: Warszawskim, Jagiellońskim i Wrocławskim oraz na toruńskim UMK. Choć występowała już na wielu uczelniach ze światowej czołówki, to nasze uczelnie, zajmujące miejsca gdzieś w piątej setce tego rankingu, odmówiły jej prawa do wygłoszenia prelekcji.

Do postawy władz akademickich odniósł się Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – wicepremier Jarosław Gowin. W swoim oświadczeniu napisał, że w przypadku wykładu Pani Kiessling mamy do czynienia nie z prezentacją argumentów na rzecz któregoś ze stanowisk skrajnych, lecz z obroną najprostszej wartości: ludzkiego życia. Z poglądami Pani Kiessling można się zgadzać lub nie, lecz zabranianie ich artykułowania jest niczym innym jak cenzurą.
Nad wyraz histeryczna była też reakcja środowisk feministycznych. Magdalena Środa, zuchwale operująca epitetami na łamach lewicowych gazet, nie zdobyła się na odwagę, by przyjąć nasze zaproszenie do debaty.
Jednak działania te przyniosły skutek odwrotny do zamierzonego. Wizyta Rebeki Kiessling stała się jednym z ważniejszych tematów medialnych. Prezes „Save the 1” udzieliła 14 wywiadów i stała się główną bohaterką wielu programów TV, audycji radiowych i publikacji prasowych. W ten sposób dotarła do milionów Polaków!
W obronie Rebeki Kiessling i wolności słowa na uniwersytetach licznie wystąpili profesorowie polskich uczelni oraz organizacje studenckie, które wspierały Instytut Ordo Iuris i pomogły w zorganizowaniu spotkań w Krakowie, Wrocławiu i Toruniu. Wzięły w nich udział setki osób, które witały Rebekę gromkimi brawami.
Amerykańska prawnik spotkała się też z grupą polskich parlamentarzystów, którzy następnego dnia po jej wizycie w Sejmie powołali Parlamentarny Zespół na rzecz Prawa do Życia. Posłowie stawiają sobie za cel wzmacnianie prawnej ochrony życia ludzkiego.
Wizyta Rebeki w Polsce to nasz wielki, wspólny sukces! Mogliśmy zorganizować jej pobyt tylko dzięki wsparciu naszych Darczyńców. Dlatego w tym miejscu chciałabym serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy wsparli Instytut Ordo Iuris i umożliwili tym samym sfinansowanie pobytu i organizację wizyty. Jestem przekonana, że przyniesie ona wiele dobrych owoców, bo jak powiedziała Rebecca „prawdziwe historie trafiają do serca w taki sposób, w jaki argumenty nie potrafią”.
Z wyrazami szacunku,
podpis

P.S.Serdecznie zachęcam Pana do obejrzenia nagrań z wystąpieniami mec. Kiessling, które zamieściliśmy na naszej stronie.


Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris jest fundacją i prowadzi działalność tylko dzięki hojności swoich Darczyńców. Wsparcie na cele statutowe można przekazać na konto:
Numer konta: 32 1160 2202 0000 0002 4778 1296
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
Rachunek bankowy dla darowizn w USD: PL 92 1160 2202 0000 0002 5104 0774
Rachunek bankowy dla darowizn w EUR: PL 86 1160 2202 0000 0002 5104 0591
Bank Millennium S.A, BIC: BIGBPLPW

tpay paypal

Facebook Twitter
Instytut na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
ul. Górnośląska 20 lok. 6, 00-484 Warszawa
(22) 404 38 50
www.ordoiuris.pl

No comments:

Post a comment