Wednesday, 29 March 2017

NIEZWYKŁE PROROCTWO! Ojciec Klimuszko wzywa Polaków - emigrantów by szybko wrócili do Polski!

No comments:

Post a comment