Saturday, 18 March 2017

Nowe ramowe plany nauczania podpisane

Mój komentarz:

Dla mnie to zdjęcie jest bardzo wymowne. Jak można takim ludziom powierzać tak ważne zadania?

No comments:

Post a comment