Tuesday, 21 March 2017

Nowy numer tygodnika "Idziemy". 16 stron o życiu od poczęcia!


Mój komentarz:

Tak, każdy człowiek jest cudem także i z tego punktu widzenia, że Człowiek, to Ciało + Umysł + Dusza, 
czyli C + U + D!

No comments:

Post a comment