Monday, 20 March 2017

Ok. 2 mln seniorów skorzystały z programu darmowych leków

Mój komentarz:
Przestańcie wreszcie poniżać seniorów. Czy dlatego człowiek jest chory, że w jego organizmie brakuje ‘lekarstw’?

O zdrowie seniorów trzeba się zacząć troszczyć jeszcze przed ich narodzeniem. Tak, tak. To jest właściwe zadanie dla ministerstwa zdrowia. Tylko, że jeszcze w Polsce za mało ludzi to rozumie. Tak mi się przynajmniej wydaje. To czym się ciągle zajmuje ministerstwo ‘zdrowia’, to troska o choroby, szpitale, ‘lekarstwa’ i pieniądze. A kto, jakie ministerstwo troszczy się dzisiaj o zdrowe naturalne pożywienie, o zdrowe warunki pracy i wypoczynku. O edukację obywateli jeśli chodzi o zdrowie i medycynę. O zakaz produkcji i sprzedaży ‘pożywienia’, które szkodzi zdrowiu człowieka. Itd., itd.

No comments:

Post a comment