Saturday, 4 March 2017

P. Andrzej Przyłębski przerywa milczenie: „Możliwe, że podpisałem zobowiązanie, ale wymuszono to na mnie pod groźbą"

Mój komentarz:
Jeśli w tytule tego tekst jest autentyczny cytat p. amb. Andrzeja Przyłębskiego, to on go w pełni kompromituje jako człowieka uczciwego.
Pierwsze część tego cytatu to niepewność - możliwe, że podpisałem. Jeśli tam jest niepewność to skąd w drugiej część cytatu pojawia się pewność, że wymuszono to na nim pod groźbą?
A, jeśli tytuł tego tekstu jest zmanipulowany, to należałoby z całą ostrością ukarać redakcję za takie manipulacje.

Zło w polskich media jest nie tylko propagowane ale i wytwarzane. Trzeba z tym wreszcie skończyć.

No comments:

Post a comment