Saturday, 25 March 2017

P. Jacek Saryusz-Wolski: "Gdyby nie Jałta i komunizm, Polska byłaby krajem-założycielem Unii Europejskiej i sygnatariuszem Traktatów Rzymskich"

No comments:

Post a comment