Monday, 6 March 2017

P. Konrad Kołodziejski: Unia zaczyna się rozsypywać. Niemcy i Francja odwracają się od wschodniej Europy.

No comments:

Post a comment