Tuesday, 21 March 2017

P. min. Andrzej Adamczyk: "Mamy nadzieję, że pierwsi lokatorzy pojawią się w mieszkaniach powstających w ramach Mieszkanie Plus już w 2018 r."

Mój komentarz:

A ja mam nadzieję, że hasło – Mieszkanie PLUS – oznacza, że będą tam również mieszkania dla rodzin wielodzietnych i wielopokoleniowych.

No comments:

Post a comment