Tuesday, 14 March 2017

P. min. Szczerski, ks. Skubiś, p. Woyciechowski... Ciekawe sympozjum na UKSW: Zjednoczona Europa - pomysł wierzących polityków?

No comments:

Post a Comment