Sunday, 26 March 2017

P. Prof. Andrzej Nowak: Bieg ku przepaści może pogrążyć UE. "Należy postawić problem Junckera i jego chorobliwego alkoholizmu"

No comments:

Post a comment