Wednesday, 29 March 2017

P. Prof. Krystyna Pawłowicz pisze list do J-C Junckera w sprawie jego alkoholizmu...

No comments:

Post a comment