Monday, 27 March 2017

P. T. STANKIEWICZ-PODHORECKA: TEATR STAŁ SIĘ NARZĘDZIEM IDEOLOGICZNYM ŚRODOWISK LEWICOWO-LIBERALNYCH

http://www.radiomaryja.pl/informacje/t-stankiewicz-podhorecka-teatr-stal-sie-narzedziem-ideologicznym-srodowisk-lewicowo-liberalnych/
Mój komentarz:

Jednym z lekarstw na te boleści jest bojkot tego typu teatrów i odcięcie im dotacji państwowych. A w przypadkach krańcowych zamknięcie teatru.

No comments:

Post a comment